Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zgadzam się

Obsługa prawna i doradztwa

Reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zwykłego zarządu w szczególności:
 

 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika,
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów takich jak:
  - błędne obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości
  - wykreślanie nienależnych hipotek
  - stwierdzenie zasiedzenia części wspólnej nieruchomości,
 • odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości (adaptacje strychów),
 • uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych
 • części wspólnych nieruchomości,
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy,
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera,
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi,
 • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem /zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów.

To co nas wyróżnia

Nasza rola nie ogranicza się wyłącznie do czystego „administrowania” nieruchomością jak to jeszcze często ma miejsce. My zapewniamy zarządzanie kompleksowe we wszystkich obszarach ekonomicznych, technicznych i prawnych dotyczących zarządzania nieruchomościamiKompleksowe zarządzanie

Nasza rola nie ogranicza się wyłącznie do czystego „administrowania” nieruchomością jak to jeszcze często ma miejsce. My zapewniamy zarządzanie kompleksowe we wszystkich obszarach ekonomicznym, technicznym i prawnym dotyczących zarządzania nieruchomościami

Wyraziste i jasne rozliczenia

Prowadzimy księgowość dla Wspólnoty na zasadach zawartych w ustawie o rachunkowości. Rozliczenia sporządzamy w sposób jasny i czytelny ze szczegółowym wykazaniem poszczególnych wydatków wspólnoty

Pełna przejrzystość działań

Działamy w sposób transparentny, każdy właściciel bez problemu i zbędnych formalności otrzyma od nas informację dotyczącą jego Wspólnoty Mieszkaniowej

Darmowa obsługa prawna

Jako jedyna firma z terenu powiatu świebodzińskiego zapewniamy kompleksową obsługę zarządzanych nieruchomości, przy wykorzystaniu stałej i bezpłatnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej obsługi prawnej,

Darmowa e kartoteka

posiadamy narzędzia administracyjne, za pomocą, których mają Państwo możliwość stałego kontaktu z nami 24h., dostęp za pośrednictwem internetu do profesjonalnego, zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie nieruchomościami w zakresie automatyzacji naliczeń opłat, ewidencji wpłat i zaległości, rozliczeń mediów i szeregu innych czynności.

Za pomocą systemu tzw. platformy wymiany informacji każdy Właściciel posiada możliwość integracji z modułem czynszowym/administracyjnym tzn. ma bezpośredni wgląd do swojego konta, ma możliwość zgłaszania usterek, wniosków, wszelkich informacji dotyczących nieruchomości itp.

Szybkość reakcji na zgłaszaną awarię

Zapewniamy bieżącą obsługę techniczną nieruchomości, dysponujemy pogotowiem energetycznym i hydraulicznym dla Naszych Wspólnot, a także kompetentnych inżynierów dbających o bieżące utrzymanie techniczne nieruchomości.
W ramach zarządzania zawieramy wszelkie niezbędne umowy na świadczenie stałych usług, w tym usługi serwisu wind.

Preferencyjne stawki za przeglądy techniczne

Dzięki stałej współpracy z Naszymi inżynierami zapewniamy upusty na okresowe przeglądy techniczne nieruchomości; gwarantujemy niższy koszt przeglądu

Ubezpieczenie

Dzięki stałej współpracy z biurem ubezpieczeń jesteśmy w stanie zapewnić konkurencyjne ceny ubezpieczenia całej nieruchomości wspólnej, a także dla indywidualnych właścicieli lokali w naszych wspólnotach mieszkaniowych,

Czytelna i przystępna umowa

Proponujemy zawarcie umowy o zarządzanie, która w sposób bardzo czytelny i przystępny określa prawa i obowiązki obu stron.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy pełną ochronę danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak aby prawa osób, których dane dotyczą były w pełni chronione. Powyższe realizujemy w ramach wdrożenia i utrzymania polityki ochrony danych osobowych Wspólnoty Mieszkaniowej jako administratora tych danych.